Kontakt

Właścicielem i administratorem serwisu jest:

murator_expo_2_.gif

Murator EXPO sp. z o.o.

ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa

e-mail: bilety@muratorexpo.pl

tel. 22 829 66 61, 22 829 66 35, 22 829 66 95, (+48) 881 946 575


www.muratorexpo.pl

 

 


Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000090687
NIP 113-21-59-933
wysokość kapitału zakładowego: 770.000,00 PLN

 

Murator EXPO jest częścią Grupy ZPR Media.

grupa_zpr_logotyp_kolor.jpg